Wyprawa po Jeleni Róg

Wyprawa po Jeleni Róg

15-21 marca 2019 r.
Beskid Niski/Bieszczady

7-dniowa wyprawa poza szlak.
Męski krąg.
Rytuał przywitania wiosny.